top of page
Dashboard of performance

REIZ TECH, LIETUVA

Psichinės sveikatos platformos vartotojų patirties ir sąsajų dizainas

„Green Thyme“ įmonėje esame įsipareigoję siekti socialinio tvarumo, todėl be galo džiaugiamės ilgalaikėmis partnerystėmis, kurios skatina teigiamus pokyčius visuomenėje. Puikus šio įsipareigojimo pavyzdys yra mūsų strateginis partneris Mind - viena didžiausių Jungtinės Karalystės psichikos sveikatos labdaros organizacijų, siekianti bendros misijos – padaryti psichikos sveikatą prieinamą visiems.

„Green Thyme“ įmonėje esame įsipareigoję siekti socialinio tvarumo, todėl be galo džiaugiamės ilgalaikėmis partnerystėmis, kurios skatina teigiamus pokyčius visuomenėje. Puikus šio įsipareigojimo pavyzdys yra mūsų strateginis partneris Mind - viena didžiausių Jungtinės Karalystės psichikos sveikatos labdaros organizacijų, siekianti bendros misijos – padaryti psichikos sveikatą prieinamą visiems.

Pagrindinė veikla ir rezultatai

01

Dynamic KPI Dashboard

Leveraging the power of Tableau, we crafted a live, dynamic, and filterable dashboard tailored to the specific needs of HFEH Mind's senior management team. This intuitive interface provides real-time insights into crucial metrics, enabling informed decision-making and strategic planning.

03

Org-wide Data Dictionary

A detailed organizational-wide data dictionary and specification were created to establish a common understanding of data elements and facilitate seamless communication across departments. This comprehensive resource serves as a cornerstone for data governance and integrity.

05

Data Quality Assurance

Addressing existing data quality issues was paramount to ensuring the reliability and credibility of the dashboard. Through rigorous data validation and cleansing procedures, we identified and rectified discrepancies, thereby enhancing data accuracy and trustworthiness.

02

Stakeholder Interviews

To ensure alignment with organizational objectives and user preferences, we conducted thorough stakeholder interviews. By actively engaging with key personnel, we gained valuable insights that informed the design and functionality of the dashboard.

04

Automated Data Pipelines

Recognizing the importance of efficiency and accuracy, we implemented automated data pipelines to streamline data ingestion and processing. This automation not only reduces manual workload but also enhances data timeliness and reliability.

06

Ongoing Support

Our commitment to HFEH Mind extends beyond project delivery. We provide continuous support and maintenance services, ensuring the longevity and relevance of the dashboard as the organization evolves and grows.

Per daugiau nei 4 metus nenuilstamai dirbome kurdami šio psichikos sveikatos sprendimo funkcijų patobulinimus ir naudotojų patirties gerinimą. Rezultatai kalba patys už save – mūsų ilgalaikis bendradarbiavimas su Mind susilaukė ne tik nepaprastai teigiamų atsiliepimų, bet ir suvaidino esminį vaidmenį iš esmės plečiant jų pasiekiamumą ir poveikį.

bottom of page